Παρουσίαση τζακιών στην ελληνική αγορά!

Τα τελευταία χρόνια, επειδή οι τιμές των υγρών καυσίμων έχουν αυξηθεί και επειδή υπάρχει μια γενικευμένη κρίση στην αγορά, για τη θέρμανση των σπιτιών χρησιμοποιείται κάθε δυνατό μέσον, από υγραέριο, σόμπες πέλλετ, μπριγκέτες, βιοαιθανόλη και φυσικά τζάκια. Το τζάκι στη σημερινή εποχή δεν χρησιμοποιείται μόνο για να ανάβει και να δημιουργεί ευχάριστη ατμόσφαιρα μέσα στο σπίτι, ή για να μαζεύεται η οικογέναια γύρω από αυτό, τις κρύες νύχτες του χειμώνα, αλλά σηκώνει ένα μέρος, σημαντικό ενίοτε, της κεντρικής θέρμανσης του σπιτιού. Σε παλαιότερα χρόνια αυτό φαινόταν μάλλον άσκοπο και μάλλον δύσκολο, αλλά σήμερα έχουν αναπτυχθεί τρόποι ώστε αυτό να είναι εφικτό και γενικά απλό.

Η λύση ως εκ τούτου στο πρόβλημα της κεντρικής θέρμανσης του σπιτιού με τζάκι ονομάζεται υδραυλικό τζάκι. Πρόκειται για την πλήρη εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης ενός σπιτιού, μόνο που το ρόλο του καυστήρα παίζει η εστία του τζακιού. Και το καύσιμο δεν είναι φυσικά το πετρέλαιο αλλά κάθε καύσιμο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα τζάκι, καυσόξυλα κατά κύριο λόγο αλλά και πέλλετ ή μπριγκέτες.

Η λύση του τζακιού χρησιμοποιείται περισσότερο στην επαρχία σήμερα επειδή τα καυσόξυλα είναι πιο εύκολο να βρεθούν, κάποιες φορές είναι διαθέσιμα και χωρίς κόστος και όταν χρειάζεται να τα αγοράσει κάποιος είναι σίγουρα πιο φτηνά. Αυτό δεν σημαίνει ότι το τζάκι ως κεντρική θέρμανση δεν χρησιμοποιείται και στις αστικές περιοχές της Ελλάδας ή τις μεγάλες πόλεις όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα και οι υπόλοιπες πόλεις.

Πως λειτουργούν όμως τα τζάκια αυτά; Υπάρχει ένα μπόιλερ νερού και ένας κυκλοφορητής του αναγκάζει το νερό να κυκλοφορήσει μέσα στα θερμαντικά σώματα. Στη διαδρομή του προς τα θερμαντικά σώματα το νερό περνάει από την εστία του τζακιού που ανάβει και θερμαίνεται. Ως θερμό νερό πλέον, κυκλοφορεί μέσα στα σώματα θέρμανσης και θερμαίνει το χώρο.

Σε άλλες περιπτώσεις το ζεστό νερό από το τζάκι κυκλοφορεί μέσα σε μια σερπαντίνα, έναν εναλλάκτη δηλαδή, ο οποίος είναι βυθισμένος μέσα στο μπόιλερ του νερού του καλοριφέρ και θερμαίνει το νερό που θα κυκλοφορήσει μέσα στα θερμαντικά σώματα για τη θέρμανση του σπιτιού.

Στις περισσότερες περιπτώσεις όμως το υδραυλικό τζάκι είναι απλά ένα μέσο υποβοήθησης στη θέρμανση του νερού για την κεντρική θέρμανση του σπιτιού. Σε αυτή την περίπτωση, η θέρμανση του νερού που θα κυκλοφορήσει μέσα στους σωλήνες και τα σώματα του καλοριφέρ θα θερμανθεί μέσα σε ένα ηλεκτρομπόιλερ ενώ στον εναλλάκτη υποβοήθησης της θέρμανσης που θα είναι βυθισμένος μέσα στο ηλεκτρομπόιλερ θα κυκλοφορεί νερό που θα έχει θερμανθεί στο υδραυλικό τζάκι.

Ως βασικό μέσο θέρμανσης του νερού της κεντρικής θέρμανσης ενός σπιτιού, το υδραυλικό τζάκι δεν είναι η πιο συμφέρουσα λύση. Σε γενικές γραμμές θα πρέπει να είναι αναμμένο πολλές ώρες κάθε μέρα και η κατανάλωση κούτσουρων θα είναι σημαντική. Ως μέσο υποβοήθησης όμως για την πιο οικονομική θέρμανση του νερού της κεντρικής θέρμανσης είναι πιο συμφέρουσα λύση, δεδομένου ότι η θέρμανση που εκλύεται από το υδραυλικό τζάκι όταν ανάβει δεν χάνεται αλλά χρησιμοποιείται για την κεντρική θέρμανση, ενώ αυτόματα πραγματοποιείται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας στην κύρια πηγή της κεντρικής θέρμανσης του σπιτιού.