Παρουσίαση τζακιών στην ελληνική αγορά!

Το τζάκι, είτε είναι συμβατικό είτε είναι ενεργειακό, χρειάζεται απαραιτήτως τακτική συντήρηση για να λειτουργεί σωστά και να έχει τη μέγιστη δυνατή απόδοση.

Η συντήρηση του τζακιού συνίσταται κυρίως στον καθαρισμό της καμινάδας από την πίσσα που κολλάει στα τοιχώματά της και μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Υπάρχει η δυνατότητα χημικού καθαρισμού, ο καλύτερος καθαρισμός όμως είναι μηχανικός και γίνεται με ειδικά εργαλεία, από εξειδικευμένα συνεργεία.

Πρέπει να γίνεται επίσης τακτική συντήρηση του περιστροφικού καπέλου της καμινάδας του τζακιού μας. Εάν σκουριάσει και πάψει να περιστρέφεται, η εξαγωγή του καπνού θα εμποδιστεί και ο καπνός θα γυρίσει μέσα στο σπίτι.

Για την καλύτερη συντήρηση στο τζάκι σας

Δεν πρέπει να σβήνουμε τη φωτιά του τζακιού ρίχνοντας νερό. Μπορεί να προκληθεί ράγισμα της μαντεμένιας επιφάνειας.

Τα ξύλα για τζάκι που χρησιμοποιούμε πρέπει να είναι καλής ποιότητας και να μην περιέχουν μεγάλο ποσοστό υγρασίας. Δεν χρειάζεται να υπερφορτώνουμε την εστία με καυσόξυλα γιατί μπορεί να προκληθεί ζημιά. Απαγορεύεται η καύση συνθετικών υλικών ή σκουπιδιών.

Το ενεργειακό τζάκι είναι μία πιο περίπλοκη συσκευή γι αυτό και η συντήρησή του έχει περισσότερες απαιτήσεις. Πρέπει να τηρούνται συστηματικά και κατά γράμμα οι οδηγίες χρήσης, συντήρησης και καθαρισμού του έτσι ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για πολλά χρόνια και να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή απόδοση. Συνιστάται ο τακτικός καθαρισμός του εσωτερικού του θαλάμου του ενεργειακού τζακιού με βρεγμένο πανί και καθημερινή απομάκρυνση της στάχτης από τον πυθμένα του.