Παρουσίαση τζακιών στην ελληνική αγορά!

Το τζάκι είναι ένα μέσο θέρμανσης του σπιτιού που χρησιμοποιείται πολύ στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Είναι γεγονός ότι με την αύξηση της τιμής του πετρελαίου τα τελευταία χρόνια, πολλοί κατέφυγαν στη λύση του τζακιού για να ζεστάνουν τα σπίτια τους, όχι μόνο στην επαρχία αλλά και στις μεγάλες πόλεις. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η ζήτηση για όλα τα είδη τζακιού να μεγαλώσει, όχι μόνο για απλά τζάκια ανοιχτού τύπου αλλά και σύγχρονα οικολογικά τζάκια όπως τα ενεργειακά κλειστού τύπου, αλλά και τα τζάκια αερίου και βιοαιθανόλης. Αποτέλεσμα ήταν οι τιμές για τα τζάκια να διαμορφωθούν με βάση τη νέα ζήτηση.

Το ζητούμενο για ένα τζάκι δεν είναι μόνο να καλύπτει κάποιες ελάχιστες τουλάχιστον ανάγκες θέρμανσης και ομορφιάς ενός χώρου, αλλά και η τιμή του να είναι χαμηλή όσο το δυνατόν. Επειδή το πόσο οικονομικό είναι ένα τζάκι δε εξαρτάται μόνο από την κατανάλωσή του, αλλά και από το κόστος για να το αγοράσει και να το εγκαταστήσει κάποιος. Το ζητούμενο λοιπόν για τα τζάκια είναι οι φθηνές τιμές. Βέβαια, οικονομικό τζάκι δεν σημαίνει κατ' ανάγκη φθηνό τζάκι, αλλά σίγουρα αναζητούμε την καλύτερη ποιότητα στη χαμηλότερη τιμή.

Παράγοντες διαμόρφωσης της τιμής ενός τζακιού

Πολλοί είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή για εγκατάσταση ενός τζακιού, παράγοντες που αφορούν στο είδος, την ποιότητα, το μέγεθος, τη θέση του, το πόσο ζητιέται, αλλά και άλλους που αφορούν στον οίκο κατασκευής και την εμφάνισή του. Το σημαντικό πάντως είναι η βέλτιστη ποιότητα στην βέλτιστη τιμή.

Συνεπώς, αν κοιτάξουμε λίγο ποιο αναλυτικά τα πράγματα, η τιμή του τζακιού εξαρτάται από τα βασικά χαρακτηριστικά του, όπως αναφέρονται ακολούθως:

  • Ένας βασικός παράγοντας που επηρεάζει την τιμή ενός τζακιού είναι το είδος του, δηλαδή αν είναι ένα απλό παραδοσιακό τζάκι ανοιχτού τύπου, με πυρότουβλα, ή αν είναι ένα αερόθερμο ενεργειακό τζάκι κλειστού τύπου. Σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να συμπεριληφθεί και το αν το τζάκι είναι για εσωτερικό χώρο ή αν είναι τζάκι εξωτερικού χώρου ή ακόμα αν είναι fire pit (λάκκος φωτιάς). Συνήθως τα συμβατικά τζάκια ανοιχτού τύπου είναι φθηνότερα από τα αερόθερμα ενεργειακά επειδή είναι τα πιο συνηθισμένα και τα πιο απλά στην κατασκευή, χωρίς ιδιαίτερες τεχνικές απαιτήσεις.
  • Οπωσδήποτε επίσης, έχει σημασία στην τιμή ενός τζακιού, το είδος καυσίμου που χρησιμοποιεί. Άλλη η τιμή του αν καίει ξύλο, άλλη αν καίει πέλλετ, άλλη αν καίει αέριο ή βιοαιθανόλη. Εδώ θα μπορούσε να προστεθεί ακόμα ένα τύπος τζακιού, το ηλεκτρικό τζάκι, το οποίο καταναλώνει ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό το τζάκι όπως και το τζάκι βιοαιθανόλης, λειτουργεί χωρίς καμινάδα και ως εκ τούτου, τοποθετείται σε χώρους που δεν υπάρχει δυνατότητα για κάτι τέτοιο. Αναφερόμαστε στο κόστος αγοράς του και όχι στο κόστος λειτουργίας του.
  • Είναι πολύ φυσικό επίσης, η τιμή ενός τζακιού να εξαρτάται από την ποιότητα κατασκευής του και τα υλικά που χρησιμοποιεί. Για παράδειγμα υπάρχουν πυρότουβλα πιο ανθεκτικά σε υψηλές θερμοκρασίες και θερμοκρασιακές διαφορές και άλλα δεύτερης ποιότητας που οι αντοχές τους είναι πιο περιορισμένες και αυτά έχουν μικρότερες τιμές. Ή επίσης, διαφορετική είναι η τιμή ενός πέτρινου τζακιού από ένα τσιμεντένιο ή ένα μεταλλικό.
  • Αυτονόητο είναι επίσης, ότι κάτι που επηρεάζει ευλογοφανώς το κόστος ενός τζακιού, είναι το μέγεθός του. Ένα μικρό τζάκι θα έχει φθηνή τιμή σε σχέση με ένα μεγαλύτερο που θα έχει υψηλότερο κόστος. Επειδή είναι γεγονός ότι υπάρχουν τζάκια που είναι πολύ μεγάλα, όσο το ύψος ενός δωματίου και άλλα πολύ μικρά.
  • Η χώρα προέλευσης του τζακιού είναι ένας ακόμα παράγοντας που επηρεάζει την τιμή του. Γενικότερα όταν η προέλευση του τζακιού είναι από μια χώρα της Άπω Ανατολής, τα τζάκια είναι πιο οικονομικά, ενώ όταν προέρχονται από μια ευρωπαϊκή χώρα, οι τιμές συνήθως είναι πιο υψηλές. Εδώ μπαίνει και ο παράγοντας κόστος μεταφορικών το οποίο μερικές φορές επηρεάζει σημαντικά τις διάφορες τιμές τζακιών.
  • Η απλότητα της κατασκευής ή η πολυτέλεια, καθορίζουν επίσης σε σημαντικό βαθμό το κόστος ενός τζακιού. Αν το τζάκι είναι ένα απλό παραδοσιακό τζάκι σε ένα επαρχιακό σπίτι, η τιμή του είναι πολύ χαμηλή σε σχέση με ένα πολυτελές τζάκι που βρίσκεται σε μια έπαυλη ή σε ένα πύργο. Και επειδή η απλότητα από την πολυτέλεια μπορεί να έχουν τεράστια απόσταση, ανάλογη απόσταση θα μπορούν να έχουν και τα αντίστοιχα κόστη.
  • Ένα τζάκι, υπάρχει πιθανότητα να κατασκευαστεί εξ' αρχής ή να γίνει αναβάθμιση, σε ενεργειακό για παράδειγμα, σε ήδη υπάρχον τζάκι. Εννοείται ότι η κατασκευή από την αρχή, γενικά στοιχίζει πολύ περισσότερο από την αναβάθμιση ενός τζακιού. Και φυσικά, το δεδομένο αυτό επηρεάζει κρίσιμα το τελικό κόστος ενός τζακιού.
  • Αν και είναι ο τελευταίος χρονικά παράγοντας που επηρεάζει το τελικό κόστος ενός τζακιού, στην πραγματικότητα ο τόπος παράδοσης και τοποθέτησης ενός τζακιού, μπορεί να επηρεάσει έντονα την τελική τιμή του. Επειδή εδώ υπεισέρχεται και το κόστος μεταφοράς. Είναι διαφορετικό να μεταφερθεί ένα τζάκι σε ένα σπίτι στην πόλη και διαφορετικό να πρέπει να μεταφερθεί σε ένα σπίτι, ψηλά σε ένα βουνό, που το κόστος μεταφοράς είναι πολύ υψηλότερο.

Ποια είναι η καλύτερη τιμή για ένα τζάκι

Είναι λοιπόν όλοι οι παραπάνω παράγοντες που επηρεάζουν αλλά και καθορίζουν την τελική τιμή σε ένα τζάκι. Υπάρχουν και άλλοι, ακόμα περισσότεροι, που διαμορφώνουν τα τελικά κόστη, όπως η εποχή που γίνεται η αγορά, ή η ζήτηση που υπάρχει σε ένα συγκεκριμένο είδος τζακιού, ή επίσης η τεχνολογία που χρησιμοποιείται είναι πολύ νέα ή έχει κυκλοφορήσει αρκετά. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένα τζάκι, από την αρχή κατασκευασμένο, μπορεί να στοιχίσει από 1500€ μέχρι κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και αυτό δεν είναι υπερβολή. Είναι ζητούμενο λοιπόν, μετά από όλα αυτά, όχι μόνο να πετύχουμε τη φθηνότερη τιμή, αλλά το τζάκι που επιλέγουμε να καλύπτει τις ανάγκες που έχουμε προκαθορίσει, στην καλύτερη τιμή για όλα αυτά. Δεν είναι συνεπώς αυτό που έχει τη χαμηλότερη τιμή πάντοτε το καλύτερο, αλλά το καλύτερο είναι αυτό που ζυγίζοντας όλους τους παράγοντες, έχει την πιο συμφέρουσα τιμή, είναι δηλαδή απ' όλες τις πλευρές, το πιο οικονομικό τζάκι.