Παρουσίαση τζακιών στην ελληνική αγορά!

Στη διαδικασία επιλογής και εφαρμογής ενός τζακιού σε ένα χώρο, την ουσιαστικότερη φάση της υλοποίησης κατέχει η τοποθέτηση του τζακιού. Ένα ιδιαίτερα απαιτητικό εγχείρημα που η επιτυχία του εξαρτάται από πολλούς παράγοντες αλλά και καθορίζει την μετέπειτα λειτουργία του στο χώρο που τοποθετείται. Μια αποτυχημένη τοποθέτηση – εγκατάσταση τζακιού θα προκαλέσει οπωσδήποτε προβλήματα, άλλοτε μικρά και άλλοτε σοβαρά σε βαθμό που να καταστήσουν το τζάκι εντελώς άχρηστο και ακόμα χειρότερα επικίνδυνο για την ασφάλεια του σπιτιού.

Η τοποθέτηση του τζακιού ως εκ τούτου, απαιτεί ιδιαίτερα εκπαιδευμένο, εξειδικευμένο και έγκυρο προσωπικό που θα εκτελέσει την εργασία αυτή με γνώση και υπευθυνότητα. Επειδή μια τοποθέτηση καλοριφέρ φαίνεται εύκολη αλλά δεν είναι. Η επιτυχία δεν στηρίζεται στην πιστή εκτέλεση γραπτών οδηγιών αλλά κυρίως στην εμπειρία και τη γνώση λεπτομερειών που καθορίζουν τελικά αν αυτή η τοποθέτηση θα είναι επιτυχής ή όχι. Μην επαναπαύεστε λοιπόν στον κάθε χτίστη που ισχυρίζεται ότι ξέρει να εγκαταστήσει ένα τζάκι. Αναζητείστε τους έμπειρους και εξειδικευμένους, επειδή αυτοί θα σας γλιτώσουν από φασαρίες που δεν μπορείτε να φανταστείτε.


Σημεία προσοχής για την τοποθέτηση του τζακιού

Τι όμως πρέπει να προσεχθεί στην τοποθέτηση ενός τζακιού ώστε να είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε επιτυχία και ποια είναι τα σημεία που πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή;

Ένα πρώτο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί αρχικά για την τοποθέτηση του τζακιού, είναι ποια είναι η σωστή θέση. Συνήθως θα πρέπει να τοποθετηθεί το τζάκι σε ένα σημείο που οι καθήμενοι γύρω του να μην ενοχλούν λειτουργίες του ίδιου του δωματίου. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος για να καθίσουν γύρω κάποιοι άνθρωποι. Δίπλα σε μπαλκονόπορτα για παράδειγμα δεν είναι ένα εντελώς κατάλληλο σημείο για το τζάκι. Στην πραγματικότητα η απόσταση του τζακιού από οποιαδήποτε πόρτα δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από 5 μέτρα. Θα πρέπει επίσης να προσεχθεί ώστε το τζάκι να μην βρίσκεται κοντά σε κάποιο στοιχείο ευαίσθητο στη θερμοκρασία, όπως κάποιο ψυγείο όταν το τζάκι τοποθετείται μέσα σε μια κουζίνα για παράδειγμα. Κάποιες φορές ένα τζάκι χωρίζει το χώρο που βρίσκεται στα δύο, όντας συμμετρικά τοποθετημένο, ενώ σε κάποιες άλλες περιπτώσεις είναι τοποθετημένο έκκεντρα στο χώρο.

Ο χρόνος κατασκευής του τζακιού είναι επίσης σημαντικός. Αν πρόκειται για χτιστό τζάκι, αυτό κατασκευάζεται μαζί με την τοιχοποιία. Αν όμως πρόκειται για ενεργειακό, μπορεί να τοποθετηθεί μετά τα επιχρίσματα (σοβάδες).

Κάτι που επίσης πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα είναι το έδαφος πάνω στο οποίο θα τοποθετηθεί ή θα χτιστεί το τζάκι. Θα πρέπει το συγκεκριμένο σημείο να έχει την κατάλληλη αντοχή σε θερμικές και μηχανικές καταπονήσεις. Τα υλικά πάνω στα οποία ακουμπάει να είναι πυράντοχα και άκαυστα όπως μπετόν ή πλακάκια δαπέδου με αντοχή σε θερμοκρασίες. Οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται μέσα στην εστία και ξεπερνούν τους 800ᵒC για τα κλασικά τζάκια και τους 1000ᵒC για τα ενεργειακά τζάκια, επηρεάζουν τα δομικά στοιχεία του κτηρίου που βρίσκονται κοντά στο τζάκι, οπότε αυτό το δεδομένο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Σε περίπτωση που οι προϋποθέσεις για σωστή τοποθέτηση του τζακιού δεν εκπληρώνονται, θα πρέπει να ζητηθεί η συμβουλή ειδικού που θα υποδείξει το κατάλληλο σημείο.

Η θέση του τζακιού ως προς το ύψος, είναι επίσης κάτι που πρέπει να προσεχθεί. Συνήθως το ύψος τοποθέτησης του τζακιού στα παραδοσιακά τζάκια ανοιχτού τύπου είναι περίπου 35 έως 45 εκ., ενώ το ύψος του δαπέδου αποφεύγεται. Αυτό για λόγους λειτουργικούς και πρακτικούς περισσότερο, όπως το ύψος της εστίας για την τοποθέτηση των ξύλων. Όταν πρόκειται για ενεργειακό τζάκι, το ύψος αυτό της εστίας πάνω από το έδαφος, θα επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα για τη σωστή καύση στο θάλαμο του τζακιού. Το ύψος αυτό διασφαλίζεται με την τοποθέτηση του τζακιού πάνω σε μια βάση χτιστή, από μπετόν ή με μεταλλικό σκελετό.

Κατά την τοποθέτηση του τζακιού, πάνω από την εστία του τζακιού, τοποθετείται η φούσκα ή όπως ονομάζεται στην πραγματικότητα, η χοάνη απαγωγής των καυσαερίων. Είναι το συνδετικό στοιχείο μεταξύ της εστίας και της καπνοδόχου και η δουλειά της είναι να δέχεται τον καπνό από την εστία και να τον μεταβιβάζει στην καμινάδα. Είναι κατασκευασμένη από χαλύβδινο, ανοξείδωτο ή ορειχάλκινο έλασμα και το ύψος της δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο από 1 μέτρο, σε τζάκια με τις τυπικές διαστάσεις.

Γύρω από την εστία σε ελάχιστη απόσταση 1 μέτρου, η ζώνη χαρακτηρίζεται ζώνη ασφαλείας και σε αυτήν θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν εύφλεκτα υλικά, όπως για παράδειγμα, ξύλινο δάπεδο. Αυτό γιατί στην περιοχή είναι συχνό να πετάγονται αναμμένα κάρβουνα τα οποία όχι μόνο μπορούν να καταστρέψουν αλλά και να προκαλέσουν πυρκαγιά. Πρέπει λοιπόν κατά την τοποθέτηση να ληφθεί σοβαρά υπόψη αυτό, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα.

Πολύ σημαντικό για την ορθή λειτουργία του τζακιού επίσης είναι ο τρόπος εισροής και η ποσότητα του αέρα στο θάλαμο καύσης. Αν το τζάκι είναι κλασικό ανοιχτού τύπου, τότε όλη η τροφοδοσία της εστίας με αέρα γίνεται από το χώρο του δωματίου που βρίσκεται το τζάκι. Αυτός είναι και ο λόγος που η κατανάλωση του ανοιχτού τζακιού σε ξύλα είναι πολύ μεγάλη, επειδή ο αέρας αυτός δεν μπορεί να ελεγχθεί και να ρυθμιστεί εκτός από το ντάμπερ που τοποθετείται στην καμινάδα. Στα ενεργειακά τζάκια κλειστού τύπου όμως, με τον κλειστό θάλαμο, θα πρέπει να υπάρχει ελεγχόμενη είσοδος εισροής του αέρα. Στις περιπτώσεις αυτές κατά την τοποθέτηση του τζακιού, συνδέεται η εστία με τον περιβάλλοντα χώρο με έναν εύκαμπτο αγωγό ο οποίος τροφοδοτεί την εστία με αέρα για την καύση. Η διάμετρος του αγωγού αυτού δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από 80 εκ.

Σε καμία περίπτωση δε, δεν θα πρέπει σημεία τροφοδοσίας του αέρα για διάφορες συσκευές στον ίδιο χώρο, να συνδέονται με κοινό εξαερισμό. Εδώ πρέπει να επισημανθεί επίσης ότι αν στον ίδιο χώρο που τοποθετείται το τζάκι, υπάρχουν κι άλλες συσκευές που χρειάζονται τροφοδοσία αέρα, θα πρέπει και αυτές να ληφθούν υπόψη ώστε η τροφοδοσία του αέρα να είναι επαρκής.

Στα σημεία των εξαερισμών, κατά την τοποθέτηση του τζακιού, τοποθετούνται περσίδες. Αυτές θα πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένες ώστε να μην κλείνουν ποτέ από μόνες τους. Επίσης τα ανοίγματα θα πρέπει να είναι τόσο μεγάλα που να μην βουλώνουν ποτέ από τη σκόνη.

Τέλος, κατά την τοποθέτηση του τζακιού θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα, ότι στον ίδιο χώρο δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να βρίσκονται ανεμιστήρες ή απορροφητήρες αέρα.

Αφού τοποθετηθεί το τζάκι, αν δεν είναι χτιστό, επενδύεται με γυψοσανίδες ή τσιμεντοσανίδες για να αποκτήσει το σωστό σχήμα και τις κατάλληλες επιφάνειες που θα βαφούν και θα διακοσμηθούν με πολλούς και ποικίλους τρόπους.


Κόστος τοποθέτησης τζακιού

Σημαντικό στοιχείο για την τοποθέτηση του τζακιού είναι το τελικό κόστος τοποθέτησης. Και το κόστος αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Είναι ανάγκη όμως να γίνει η κατάλληλη έρευνα αγοράς ώστε να επιλεγεί η πιο οικονομική τιμή για την τοποθέτηση του τζακιού. Οπωσδήποτε όμως η φθηνότερη τιμή δεν είναι και η καλύτερη. Όλοι είμαστε μάρτυρες φθηνών αγορών που ήταν τελικά ανεπιτυχείς. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και με την τοποθέτηση του τζακιού.

Το κόστος για την τοποθέτηση του τζακιού εξαρτάται από παράγοντες όπως το είδος του τζακιού που τοποθετούμε. Άλλη η τιμή εγκατάστασης για ενεργειακό αερόθερμο τζάκι κλειστού τύπου και άλλη για κλασικό ανοιχτού τύπου. Επίσης άλλο το κόστος για την τοποθέτηση ενός προκάτ τζακιού με πυρότουβλα και άλλο το κόστος για το χτίσιμο ενός πετρόχτιστου. Επίσης το κόστος εξαρτάται από την πολυτέλεια της κατασκευής, από τον όροφο του σπιτιού που θα τοποθετηθεί το τζάκι, από το βαθμό δυσκολίας της τοποθέτησης και από άλλους παράγοντες.

Στην αγορά σήμερα υπάρχουν πολλές προσφορές για τοποθέτηση τζακιών. Σε μια εποχή που υπάρχει οικονομική δυσπραγία είναι λογικό να υπάρχουν ιδιαίτερα χαμηλές τιμές. Αν λοιπόν ψάξει κάποιος με λίγη προσοχή, θα βρει πολλές αξιόλογες προσφορές από αξιόπιστους τεχνίτες που έχουν στο ενεργητικό τους σοβαρές και επιτυχημένες δουλειές. Δεν έχετε λοιπόν παρά να ερευνήσετε προσεκτικά και θα βρείτε. Και φυσικά δεν θα πρέπει λοιπόν να εμπιστεύεστε την τοποθέτηση του τζακιού σας σε οποιονδήποτε παρά μόνο σε εξειδικευμένους, επειδή τα οποιαδήποτε προβλήματα που θα αντιμετωπίσετε εκ των υστέρων, θα τα αντιμετωπίσετε μόνοι σας.