Παρουσίαση τζακιών στην ελληνική αγορά!

Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία για τη συντήρηση ενός τζακιού, είναι ο καθαρισμός της καμινάδας του. Και είναι γενικά γνωστό ότι ο καθαρισμός αυτός θα πρέπει να γίνεται ετήσια. Ο καθαρισμός της καμινάδας του τζακιού είναι σημαντικός επειδή όχι μόνο διατηρεί το τζάκι σε καλή κατάσταση και ικανοποιητική λειτουργία, αλλά ακόμα πιο σημαντικό, εξασφαλίζει την ασφάλεια και αποτρέπει τον κίνδυνο της πυρκαγιάς.

Με το άναμμα του τζακιού σε τακτική βάση, συσσωρεύεται στην καμινάδα καπνιά και πίσσα (κρεόζοτο) τα οποία πρέπει να απομακρυνθούν. Η κάπνα επειδή αφενός μυρίζει και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και σωματίδια κάπνας κυκλοφορούν στους χώρους του σπιτιού με τις ανάλογες συνέπειες μόλυνσης του αέρα και λερώματος των χώρων και αφετέρου επειδή θα πρέπει το τζάκι να είναι έτοιμο για να λειτουργήσει για τον επόμενο χειμώνα χωρίς προβλήματα. Και η πίσσα επειδή όταν επικάθεται και συσσωρεύεται στα τοιχώματα εγκυμονεί τον κίνδυνο ανάφλεξης της καμινάδας και πυρκαγιάς. Κάθε πότε όμως στην πραγματικότητα θα πρέπει να γίνεται ο καθαρισμός της καμινάδας;

Η συχνότητα καθαρισμού της καμινάδας εξαρτάται εκτός των άλλων από τη συχνότητα με την οποία το τζάκι ανάβει ή καλύτερα με την ποσότητα των ξύλων που καταναλώνει σε ετήσια βάση. Σε γενικές γραμμές αν η κατανάλωση των καυσόξυλων σε ετήσια βάση ξεπερνάει τον ένα τόνο, δύο κυβικά μέτρα περίπου, τότε ο καθαρισμός της καμινάδας θα πρέπει να γίνεται οπωσδήποτε σε ετήσια βάση. Αν όμως η κατανάλωση είναι μικρότερη, τότε ο καθαρισμός δεν θα πρέπει οπωσδήποτε πιο αραιά από κάθε δύο χρόνια.

Και βέβαια οι τρόποι για να γίνει ο καθαρισμός αυτός είναι είτε να ανατεθεί σε ειδικό συνεργείο, είτε να το κάνει κάποιος μόνος του με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο, χρησιμοποιώντας δηλαδή κάποιο ειδικό θαμνοειδές φυτό που ξύνει τα τοιχώματα της καμινάδας. Ειδικά δε στην περίπτωση που κάποιος θέλει να κάνει μόνος θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός και να πάρει οπωσδήποτε μέτρα ασφάλειας για να μην υπάρξει ατύχημα. Σε κάθε περίπτωση η ανάθεση σε ειδικό συνεργείο είναι η πιο ενδεδειγμένη λύση.

Γενικά στην Ελλάδα, η αναγκαιότητα καθαρισμού της καμινάδας του τζακιού σε τακτική βάση δεν είναι τόσο γνωστή και συνειδητή, οπότε γενικά παραμελείται. Ενώ σε άλλες χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής, ο ετήσιος καθαρισμός της καμινάδας του τζακιού είναι υποχρεωτικός. Αυτό βέβαια εκτός από θέμα ασφάλειας και καλής λειτουργίας, συμβάλει και στη σωστή απόδοση του τζακιού αλλά και στην οικονομία στην κατανάλωση κούτσουρων.